Loading

Dorpsavond 6 juli

Ca. 40 belangstellenden bezochten deze avond in het Andringahûs van de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomstige leefbaarheid van ons dorp. Uit eerdere infobijeenkomsten kwam de wens: “Scholen en multifunctioneel centrum onder één…Lees meer

Klankbordgroep groot onderhoud N392

De provincie gaat volgend jaar de N392 aanpakken vanaf begin bebouwing Wjitteringswei tot einde bebouwing Braksdyk. Tegelijk gaat de gemeente het gedeelte kruispunt Beetsterdyk-Skânsstrjitte aanpakken. Het gaat om groot onderhoud en t.b.v. de veiligheid: inrichten…Lees meer

Provincie: Súdkant als dorpsstraat is een optie

Scholen en mfc bij de sportvelden. Dat is mogelijk als de Súdkant omgevormd kan worden tot dorpsstraat. Deze maand bleek dat ook de provincie dit als reële optie ziet. Groen licht dus voor het verder ontwikkelen van…Lees meer

De Takomst fan Boarn

Verslag van de bijeenkomst in Café de Post over de Takomst van Boarn. Op vrijdagavond 2 februari 2018 is door een werkgroep van Plaatselijk Belang, De Takomst van Boarn geheten, een avond in Café de…Lees meer