Nieuws van Takomst Aldeboarn

Dorpsavond 6 juli

Posted on 28 september 2018
Ca. 40 belangstellenden bezochten deze avond in het Andringahûs van de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomstige leefbaarheid van ons dorp. Uit eerdere infobijeenkomsten kwam de wens: “Scholen en multifunctioneel centrum onder één dak, het liefst bij de sportvelden.” Dat blijkt mogelijk als de Súdkant wordt omgevormd tot 30 km dorpsstraat. Realisatie daarvan is nauw verbonden met toekomstige woningbouw. Dat is op zich al een bepalende factor voor de leefbaarheid. Mede hierom werd wonen als thema voor deze avond gekozen. Presentaties 1. Stedenbouwkundig onderzoek. Studenten van Hogeschool Stenden onderzochten dit voorjaar de situering van een scholen/mfc gebouw bij

Klankbordgroep groot onderhoud N392

Posted on 23 maart 2018
De provincie gaat volgend jaar de N392 aanpakken vanaf begin bebouwing Wjitteringswei tot einde bebouwing Braksdyk. Tegelijk gaat de gemeente het gedeelte kruispunt Beetsterdyk-Skânsstrjitte aanpakken. Het gaat om groot onderhoud en t.b.v. de veiligheid: inrichten als 60 km weg. (Voor ombouwen tot dorpsstraat is het nog te vroeg). De kruispunten met Fjûrlânswei en Braksdyk gaan volledig op de schop. Bij deze herinrichting wordt ons dorp nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding. Daartoe is een klankbordgroep gevormd, waarmee overlegd wordt. Dit ter voorbereiding van een inloopsessie ca. eind april voor iedereen. Samenstelling klankbordgroep Oepke Valk namens plaatselijk belang Minke Brak namens ondernemersvereniging
Scholen en mfc bij de sportvelden. Dat is mogelijk als de Súdkant omgevormd kan worden tot dorpsstraat. Deze maand bleek dat ook de provincie dit als reële optie ziet. Groen licht dus voor het verder ontwikkelen van plannen. Dat betekent werk aan de winkel om te komen tot een goed doordacht totaalplan: Toekomstig onderwijs en toekomstig wonen. Dat zijn twee hoofdthema’s bij de verdere planontwikkeling. Hoe de wensen, kansen en mogelijkheden t.a.v. onderwijs uit te werken is vooral aan de scholen om aan te geven. Het woonthema willen we dit voorjaar graag dorpsbreed op de agenda zetten. Met vragen als toekomstige behoefte, betaalbaar voor jongeren, mogelijkheden, wensen,

De Takomst fan Boarn

Posted on 6 maart 2018
Verslag van de bijeenkomst in Café de Post over de Takomst van Boarn. Op vrijdagavond 2 februari 2018 is door een werkgroep van Plaatselijk Belang, De Takomst van Boarn geheten, een avond in Café de Post georganiseerd over de takomst van boarn. Diverse politieke partijen waren hier aanwezig alsmede een aantal mensen van de Gemeente Heerenveen. Deze werkgroep is in het leven geroepen om te onderzoeken of in Aldeboarn mogelijkheden zijn voor een Multifunctioneel Centrum. Directe aanleiding was de sluiting van het Medium en Café It Fryske Hynder dat te koop stond. Dit is alweer ruim anderhalf jaar geleden. Inmiddels
Share

Nieuws van Takomst Aldeboarn