Verenigingen

Voetbalvereniging Oldeboorn
www.vvoldeboorn.nl

Tennisvereniging Aldeboarn
www.tcoldeboorn.nl

Gymnastiekvereniging Hercules
www.gv-hercules.com

Sloeproeivereniging Tréwes Aldeboarn
www.trewes.nl

Stichting Thalente.nl
www.thalente.nl

Hotel Camping Boarnshiem
www.boarnshiem.nl

DomesticCare Boarnsterhim State
www.boarnsterhimstate.eu

Vereniging Oranje nationaal
www.gondelvaartaldeboarn.nl

CBS De Finne
www.definne-aldeboarn.nl

IBS de Boarne
www.deboarne.nl

Protestantse Gemeente Aldeboarn
www.pgaldeboarn.nl

Speeltuinverening Aldeboarn
Aldeboarn speelt buiten

Boarnsterhim State
www.boarnsterhimstate.nl

Uitvaartvereniging
www.dle-aldeboarn.nl

Fûgelwacht Aldeboarn
http://fugelwacht-aldeboarn.nl/

EHBO Vereniging
www.ehboaldeboarn.webnode.nl

Monumentenstichting Boarnsterhim (o.a.als eigenaar van de Boarnster toer)
www.monumentenstichting.nl

Heeft  uw vereniging, stichting of organisatie wel een eigen website maar is die hier niet vermeld, neem dan even contact op met de redactie. Er wordt dan voor aanpassing gezorgd.

Share

Verenigingen