Aldeboarn

Aldeboarn (Nederlands: Oldeboorn) is een dorp in de gemeente Heerenveen. (Tot 2014 behoorde het tot de gemeente Boarnsterhim, daarvóór tot 1984, bij de gemeente Utingeradeel). Het dorp telt ongeveer 1550 inwoners. Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Oosterboorn, Poppenhuizen en Warniahuizen.

Aldeboarn is gelegen aan weerszijden van het riviertje de Boorne, 4 kilometer ten oosten van de A32 ter hoogte van Akkrum. Het dorp is vooral bekend door de jaarlijkse Gondelvaart op de laatste vrijdag van augustus.

Share

Aldeboarn

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw