Aldheidskeamer

Voormalige Boter- en Kaaswaag. Gebouwd in 1736 en maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht. Bij de bouw werd de bovenverdieping door de Grietman opgeëist om hem te gebruiken als rechtskamer. Vanaf het moment dat de burgemeester zijn intrede deed, bij de grondwetherziening van Torbecke, werd de boven verdieping secretarie. Het eigenlijke gemeentehuis stond aan de andere kant van de Boorne. Na opheffing van het gemeentehuis in Aldeboarn (1932) heeft het pand verschillende functie gehad. Zo is het o.a. in gebruik geweest als bibliotheek. Sinds 1986 in eigendom van de Stichting Aldheidskeamer “Uldrik Bottema” en ingericht als museum.

Openingtijden: Voor bezoek aan het museum kan men contact opnemen met, 0566-631920, 0566-632025 of 06-51344457.

In de Aldheidskeamer kunt u een reis maken door de geschiedenis van dit eens zo belangrijke dorp. Met zijn open verbinding via Boorne en Middelzee naar de Waddenzee en Noordzee (Borndiep bij Terschelling herinnert daar nog aan) werd er door de Boarnsters goed handel gedreven. Dat Aldeboarn ook na het verdwijnen van de Middelzee een levendig dorp bleef, mag blijken uit een wand met 24 diorama’s waarin beroepen en ambachten en neringen zijn uitgebeeld die in 1864 in het dorp werden uitgevoerd. Deze wand is ontworpen door Carla van der Heyde uit Akkrum.

Speciale aandacht krijgen de nationaal en internationaal bekende figuren als de Friese vrijheidstrijder Janco Douwama (1482-1533) en de biologen Franciscus Holkema (1841-1870) en Klaas Bisschop van Tuinen (1840-1905). Ook zijn er maquettes van de voormalige Pancratiuskerk (1200-1752) en de Andringastate (1786-1894) te zien. Op de bovenverdieping is een speciale vitrine in gericht voor Paulus Folkertsma (1901-1972) de schoolmeester/ componist. Ook hangt hier het Guozeroer (Ganzenroer of Engels kanon geweer) waaraan de Friese volksschrijver Rink van der Velde (1933-2001) zijn laatste roman heeft gewijd.

De Aldheidskeamer heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Share

Aldheidskeamer