Info

Naam: Stichting Aldheidskeamer “Uldrik Bottema” Aldeboarn.

Het RSIN of het fiscaal nummer: 0098.82.480.

De contactgegevens:
Bezoekadres: Waachstege 1,
8495 JD, Aldeboarn

Correspondentie adres: Weaze 43
8495 SC, Aldeboarn.

Bestuurssamenstelling:
L. van der Ven, voorzitter
G. Waringa, secretaris
H. Brandsma, penningmeester.

Beleidsplan:
De bewaarde geschiedenis stukken in Aldeboarn te documenteren en te digitaliseren zodat het, behalve in het museum, ook via internet, voor een ieder de geschiedenis van Aldeboarn beschikbaar komt.

Beloningsbeleid:
Alles gaat met vrijwilligers waar geen vergoeding tegenover staat.

Doelstelling:
De meer als 1000 jaar geschiedenis van Aldeboarn zichtbaar en levend te houden voor nu en voor de toekomstige generatie’s Boarnsters.

Aktiviteiten:

  • In de Humaldakeamer per seizoen expositie’s te organiseren. In zomer 2013 was er de expositie van 100 jaar “Gymnastiekvereniging Hercules”.
  • In 2014 en 2015 hebben wij de expositie ruimte ingericht om ons omvangrijke archief te kunnen digitaliseren. Dit gaat met vrijwilligers en zal mogelijk enkele jaren in beslag nemen.
  • In 2015 is er een nieuwe A3 printer met scanner aangeschaft, mogelijk gemaakt door een gift van een finaciele instelling uit ons dorp
  • Share

    Info