Belangrijk bericht voor woningzoekenden in Aldeboarn

De leefbaarheid in dorpen staat onder druk. Die signalen worden serieus opgepakt door Elkien, de sociale woningverhuurder. De komende twee jaar stelt Elkien, bij wijze van proef, in 36 dorpen de helft van de vrijkomende woningen beschikbaar voor woningzoekenden met een kernbinding met het dorp. Aldeboarn is één van de deelnemende dorpen.

Een woningzoekende komt in aanmerking als hij/zij de afgelopen periode minimaal één jaar onafgebroken in het dorp woont of er in de afgelopen 12 jaar minimaal 6 jaar gewoond heeft. De andere helft van de vrijkomende woningen blijft beschikbaar voor woningzoekenden zonder deze kernbinding. Daarmee heeft iedereen de mogelijkheid een passende woning te vinden en komen we bovendien tegemoet aan de wensen van het dorp. De proef duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd. Met de uitkomsten van deze proef bepalen we hoe we verder gaan.

Inschrijven als woningzoekende via frieslandhuurt.nl
Op frieslandhuurt.nl publiceren wij alle woningen die vrijkomen. Ben je op zoek naar een huurwoning en wil je in aanmerking komen voor kernbinding? Dan is het vereist om je in te schrijven als woningzoekende op deze website. Naast kernbinding is namelijk ook inschrijvingsduur belangrijk om een woning toegewezen te krijgen.

Share

Belangrijk bericht voor woningzoekenden in Aldeboarn

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw