Naam Contactpersoon Telefoonnummer Email Website
Boarnsterhim State zie site     http://www.boarnsterhimstate.nl/
CBS De Finne zie site     http://www.definne-aldeboarn.nl
EHBO Vereniging zie site     http://www.ehboaldeboarn.webnode.nl
Fûgelwacht Aldeboarn zie site     http://fugelwacht-aldeboarn.nl/
Gymnastiekvereniging Hercules zie site     http://www.gv-hercules.com
Hotel Camping Boarnshiem zie site     http://www.boarnshiem.nl
IBS de Boarne zie site     http://www.deboarne.nl
Monumentenstichting Boarnsterhim (o.a.als eigenaar van de Boarnster toer)       http://www.monumentenstichting.nl
Protestantse Gemeente Aldeboarn zie site     http://www.pgaldeboarn.nl
Sloeproeivereniging Tréwes Aldeboarn zie site     http://www.trewes.nl
Speeltuinverening Aldeboarn Geneus Heerma      
Stichting Thalente.nl zie site     http://www.thalente.nl
Tennisvereniging Aldeboarn zie site   secretariaattco@hotmail.com http://www.tcoldeboorn.nl
Uitvaartvereniging zie site     http://www.dle-aldeboarn.nl
Vereniging Oranje nationaal zie site     http://www.gondelvaartaldeboarn.nl
Voetbalvereniging Oldeboorn T Tjoelker 0566 631564   http://www.vvoldeboorn.nl
Dam club Adeboarn H Dijkstra 06 40380577    
Boarn sjongers W Huisman 06 28663805    
Bridge Aldeboarn B Haspels 06 51619599    
Muziek vereniging Concordia zie facebook     https://www.facebook.com/concordiaaldeboarn
Twalûd I van der Bij-Wiersma 06 38413644