Boarnster Jongeren in overleg met gemeente en Elkien

Van de Boarnster jongeren geeft 90% aan in Aldeboarn te willen blijven wonen. Maar er is
tegenwoordig vrijwel geen betaalbare woonruimte voor deze groep. Al dertien jongeren
hebben aangegeven op korte termijn serieus op zoek te zijn. Daar moeten oplossingen
voor komen. Niet alleen voor deze jongeren zelf, maar ook voor ons dorp. Dat was
aanleiding voor het overleg met gemeente (Froukje Kampen) en Elkien (Ytsen Strikwerda).
Van de jongeren kon een tiental aanwezig zijn. Zij staan inmiddels vrijwel allemaal
ingeschreven bij Elkien. Een mooi begin, maar: ‘Kunnen we dit doel concreet maken’.

Elkien geeft aan dat zij op de langere termijn alleen bouwen in dorpen groter dan Aldeboarn
en zij verplicht zijn (woningwet) de allerlaagste inkomens te bedienen. In Aldeboarn worden
115 huizen verhuurd. 27 Twee onder een kap, 38 galerijflats en 50 rijtjeswoningen. Er is een
mutatie van 8 % per jaar. Hier liggen wellicht kansen. Deze huizen worden n.l. te koop
aangeboden.

De galerijflats betreft o.a. de voormalige bejaardenflat aan de J.D. strjitte. Hier zit nog een
label op van 55+. Ytsen Strikwerda biedt aan om te onderzoeken of dit label in
samenwerking met de Gemeente en de bewonersorganisatie kan verdwijnen.
Ook wordt bekeken of de twee woningen, die door Elkien worden gerealiseerd in het oude
fabriekshuis een optie zijn voor bovenstaande doelgroep.

Een oplossing voor de wat langere termijn is wellicht het Medium. De Gemeente wil dit te
koop aangebieden voor € 25.000,-. aan degene met mooiste en beste idee; op voorwaarde
dat het iets toevoegt aan het dorp. Wellicht zijn er investeerders te vinden om hier
appartementen voor jongeren te realiseren. Zie ook de info elders in deze Tuorkemjitter.

Eén van de jongeren wil zelf het initiatief nemen om te onderzoeken of er nog
mogelijkheden zijn om samen een aantal rijtjeswoningen te realiseren op bestaande
bouwkavels in ons dorp. Zoals u merkt: Deze coöperatieve brainstormsessie maakt genoeg
los om nieuwe acties te ondernemen. Wordt vervolgd.

Wie ideeën en/of interesse heeft kan zich melden bij Robin Faber (06-37550180) of mailen
naar takomstaldeboarn@gmail.com.

Share

Boarnster Jongeren in overleg met gemeente en Elkien