Cultuur & historie

Aldeboarn was vanouds een handelsplaats aan de Boorne. Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Oldeboorn samen met de dorpen Akkrum, Akmarijp, Nes, Terhorne en Terkaple deel uit van de voormalige gemeente Utingeradeel. Sinds 1989 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Aldeboarn.

Over de bouw van de kerktoren doet de volgende anekdote de ronde; De Boornsters wilden de hoogste toren van Friesland hebben, en dat betekende dat hun toren hoger moest worden dan de toren van Tzum. Daarom reisden twee mannen naar Tzum om te bepalen hoe hoog die toren precies was. Ze beklommen de toren en maten de hoogte met een touw. Daarna bleven ze in de plaatselijke herberg overnachten. Terwijl ze sliepen sneed de waardin een flink stuk van het touw af. Het uiteindelijke gevolg was dat de toren van Oldeboorn uiteindelijk toch lager bleek te zijn dan de toren van Tzum (over de toorn van Oldeboorn zullen we maar zwijgen). De inwoners van Oldeboorn worden sindsdien Tuorkemjitters (torenmeters) genoemd.

Share

Cultuur & historie

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw