De Takomst fan Boarn

Verslag van de bijeenkomst in Café de Post over de Takomst van Boarn.

Op vrijdagavond 2 februari 2018 is door een werkgroep van Plaatselijk Belang, De Takomst van Boarn geheten, een avond in Café de Post georganiseerd over de takomst van boarn. Diverse politieke partijen waren hier aanwezig alsmede een aantal mensen van de Gemeente Heerenveen.
Deze werkgroep is in het leven geroepen om te onderzoeken of in Aldeboarn mogelijkheden zijn voor een Multifunctioneel Centrum. Directe aanleiding was de sluiting van het Medium en Café It Fryske Hynder dat te koop stond. Dit is alweer ruim anderhalf jaar geleden. Inmiddels zijn een aantal zaken door de tijd achterhaald. Hierdoor is de doelstelling van de werkgroep enigszins gewijzigd en breder geworden.
Met diverse direct betrokken partijen is overleg geweest (scholen, verenigingen e.d). Het uitgangspunt is een samenwerking te bewerkstelligen tussen partijen en belanghebbenden en op deze wijze ieder mee te laten denken hoe het verder moet in Aldeboarn. Op vrijdagavond is hiervoor een (denk)plan gepresenteerd. Duidelijk moet zijn dat er niets is vastgelegd, vastgesteld en/of besloten. Alles is open.

De Súdkant is tot nu altijd het probleem geweest maar wellicht ligt hier de oplossing. Er zouden mogelijkheden zijn om de weg de Súdkant om te vormen tot “dorpsweg” of te wel een 30 km weg met obstakels zoals drempels, versmallingen ed. Dit geeft dan mogelijkheden tot ontwikkeling van plannen. In het gepresenteerde plan is een schets van diverse mogelijkheden weergegeven door de architect van de werkgroep. Er werd gekeken naar het parkeren, energie, duurzaamheid, efficiënt gebruik van gebouwen etc. Recreatieve mogelijkheden zoals (her)ontwikkeling van fietspad naar de Deelen. De levendigheid in en buiten ons dorp moet geoptimaliseerd worden. In 2019 wordt de Omgevingswet van kracht hetgeen betekent dat de burger meer betrokken wordt bij de besluitvorming.

Na de pauze zijn er groepjes gevormd om over de plannen te discussiëren met als opdracht: geef de sterke en zwakke punten alsmede de kansen en bedreigingen aan. (Swot-analyse). De resultaten van de groepjes leverden een scala aan ideeën op waarmee de werkgroep verder aan de slag zal gaan.

Share

De Takomst fan Boarn