Druk op provincie naar aanleiding van aanrijding

De aanrijding op de provinciale weg tussen Akkrum en Aldeboarn, bij de oversteek naar de Van Sminiawei op 12 september heeft ons allemaal geraakt. De oversteek is gevaarlijk. In het verleden zijn er ook ongelukken gebeurd. Pleatslik Belang Aldeboarn heeft eerder al meermalen een beroep gedaan op de provinsje Fryslân om iets aan de situatie te veranderen. Inmiddels staat de oversteek bij de provincie op de planning voor groot onderhoud en zal er kritisch worden gekeken naar de veiligheid. Maar Pleatslik Belang heeft er opnieuw bij provincie én gemeente op aangedrongen dat nog langer wachten niet kán.

De gemeente Heerenveen heeft direct actie ondernomen en kijkt of er voor een ophoging van het talud van het fietspad (gemeentelijk) gezorgd kan worden, zodat het zicht voor beide stromen van weggebruikers veiliger wordt. De gemeente heeft tevens contact gezocht met de provincie om druk uit te oefenen voor meer veiligheid op deze plek. Pleatslik Belang houdt het verloop van het process nauwlettend in de gaten.

Share

Druk op provincie naar aanleiding van aanrijding