Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

De Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn U.A. (afgekort EKA) is ontstaan op initiatief van enkele “groene” Boarnsters. In oktober 2014 werd het plan geboren om een lokale energiecoöperatie te starten en een jaar later zijn we officieel opgericht.

Wij willen met ons dorp bijdragen aan de groene energiedoelen van Nederland. De fossiele brandstoffen hebben een slechte invloed op het milieu en gebruik van hernieuwbare energie is nodig, zodat onze energievoorziening in 2050 CO2  is.

De doelstellingen van EKA zijn: het stimuleren, faciliteren en adviseren van energiebesparing en van lokale duurzame energieproductie. Dit moet uiteindelijk een energie-onafhankelijk Aldeboarn opleveren. Daarmee bevorderen we de leefbaarheid voor inwoners, bedrijven en organisaties in Aldeboarn en directe omgeving nu en in de toekomst. Soms maken we een overstapje naar algemene verduurzaming.

EKA is lid van Us Koöperaasje, de overkoepelende energiecoöperatie in Friesland, en is wederverkoper van lokale groene stroom en CO2 -gecompenseerd gas van Energie VanOns (EvO), dé duurzame energieleverancier voor Noord-Nederland.

Lidmaatschap

Dorpsgenoten kunnen voor €10 / jaar lid worden van EKA om onze initiatieven te steunen.

De voordelen voor leden zijn:

  • Je krijgt zeggenschap over EKA-projecten (we zijn een coöperatie)
  • Je kunt meedoen met EKA-projecten
  • Je hebt voordelen bij je eigen groene projecten
  • Je krijgt informatie over verduurzaming van woning en leefomgeving

Via ons kunnen leden klant worden bij Energie VanOns. Daarmee vloeit een deel van de winst van EvO terug naar EKA, die we kunnen gebruiken om onze eigen projecten te financieren en bij te dragen aan andere dorpsactiviteiten. Andere energiebedrijven laten hun winst verdwijnen in de zakken van buitenlandse aandeelhouders. Ons energiebedrijf brengt de winst terug naar Aldeboarn.

De voordelen voor EvO-klanten zijn:

  • Je krijgt groene energie voor een eerlijke prijs
  • De prijs voor energie is vaak lager dan grote landelijke energieleveranciers
  • Overstappen levert Aldeboarn geld op.
Share

Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw