Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

De Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn U.A. (afgekort EKA) is ontstaan op initiatief van enkele “groene” Boarnsters. In oktober 2014 werd het plan geboren om een lokale energiecoöperatie te starten en een jaar later zijn we officiëel opgericht.

Logo van de Enerzjy Koöperaasje AldeboarnWij willen met ons dorp bijdragen aan de groene energiedoelen van Nederland. De fossiele brandstoffen raken op en gebruik van hernieuwbare energie is nodig, zodat onze energievoorziening in 2050 volledig groen is.

De doelstellingen van EKA zijn: het stimuleren, faciliteren en adviseren van energiebesparing en  van lokale duurzame energieproductie. Dit moet uiteindelijk een energie-onafhankelijk Aldeboarn opleveren. Daarmee bevorderen we de leefbaarheid voor inwoners, bedrijven en organisaties in Aldeboarn en directe omgeving nu en in de toekomst.

EKA is lid van Us Koöperaasje, de overkoepelende energiecoöperatie in Friesland, en is wederverkoper van lokale groene stroom en CO2-gecompenseerd gas van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Energie, dé duurzame energieleverancier voor Noord-Nederland.

Lidmaatschap

Dorpsgenoten kunnen voor €10 / jaar lid worden van EKA om onze initiatieven te steunen. De voordelen voor leden zijn:

  • Je krijgt zeggenschap over EKA projecten (we zijn een coöperatie)
  • Je kunt meedoen met EKA projecten
  • Je hebt voordelen bij je eigen groene projecten

NLD

Via ons kunnen leden klant worden bij NLD. Daarmee vloeit een deel van de winst van NLD terug naar EKA, die we kunnen gebruiken om onze eigen projecten te financieren of bij te dragen aan andere dorpsactiviteiten. De voordelen voor NLD klanten zijn:

  • Je krijgt groene energie voor een eerlijke prijs
  • Overstappen kan je geld opleveren
  • Je investeert in Aldeboarn!
Share

Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn