Projecten Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

We werken aan de volgende projecten:

We werken aan de volgende projecten:

 • Informatie over energiebesparing en energietransitie
 • Duurzame verlichting van de grote brug over de Boarne.
 • Inventarisatie van geschikte daken voor zonnepanelen.
 • Aandacht voor kleine energiebesparende maatregelen.
 • Zonnepanelen op boerendaken.
 • Betrokkenheid bij de realisatie van enkele grote zonneweides in onze gemeente

Op de langere termijn denken we aan:

 • Collectieve inkoop zonnepanelen (voor privé en ondernemers)
 • Bemiddelen bij energiebesparing (woningisolatie)
 • Groene dorpstuin.

Afgeronde projecten:

 • Fietsenlaadpunt bij Café de Post.
 • Zonnepanelen voor voetbal- en tennisclub (door de besturen van die clubs).
 • Warmtefoto’s van huizen gebouwd voor 1990 om energielekken op te sporen.
Share

Projecten Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw