Projecten Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

We werken aan de volgende projecten:

 1. Duurzame verlichting van de grote brug over de Boarne.
 2. Zonnepanelen op dorpshuis De Jister.
 3. Inventarisatie van geschikte daken voor zonnepanelen.
 4. Aandacht voor kleine energiebesparende maatregelen.
 5. Zonnepanelen op boerendaken.

Op de langere termijn denken we aan:

 1. Collectieve inkoop zonnepanelen (voor privé en ondernemers)
 2. Bemiddelen bij energiebesparing (woningisolatie)
 3. Zonneweide (in samenwerking met de gemeente Heerenveen)
 4. Groene dorpstuin.

Afgeronde projecten:

 1. Fietsenlaadpunt bij Café de Post.
 2. Zonnepanelen voor voetbal- en tennisclub (door de besturen van die clubs).
 3. Warmtefoto’s van huizen geboudw voor 1990 om energielekken op te sporen.
 4. Groene gondel voor de Gondelvaart 2017 (door de buurt Mei-inoar ien).
Fiets oplaadpunt bij Café de Post in Aldeboarn

Cor Dijkstra hangt het bord voor het fietslaadpunt op.

Share

Projecten Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn