Enquete Samenlevingsschool Aldeboarn

https://nl.surveymonkey.com/r/MLH7VCR

Beste bestuurder/eigenaar van een instantie, commissie, vereniging, stichting of voorziening,
Zoals jullie wel bekend loopt er vanuit de stichting Ambion en PCBO Leeuwarden een onderzoek naar de ontwikkeling van een samenlevingsschool in Aldeboarn, die wordt gevormd door een fusie van de Finne en de Boarne. Het onderzoekstraject loopt naar zijn eind en voor de zomervakantie zal er een definitief besluit worden genomen of de nieuwe school/sportzaal er komt.
Nu het einde in zicht is heeft de de werkgroep onderwijs/kinderopvang in samenspraak met Meidwaan yn Boarn en de gemeente gemeend, een inventarisatie te doen naar de spreiding van de voorzieningen en de kansen in combi met de nieuwe school. Via bovenstaande link, kunt u deelnemen aan de enquete.
Meer informatie vindt U in de bovenstaande link zelf. 
 
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
De uitkomsten worden t.z.t. gedeeld in een (dorps)brede sessie.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
namens de werkgroep Onderwijs en kinderopvang
Froukje Hartmans (kartrekker)
06-53827537
Share

Enquete Samenlevingsschool Aldeboarn

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw