Klankbordgroep groot onderhoud N392

De provincie gaat volgend jaar de N392 aanpakken vanaf begin bebouwing Wjitteringswei tot einde bebouwing Braksdyk.
Tegelijk gaat de gemeente het gedeelte kruispunt Beetsterdyk-Skânsstrjitte aanpakken. Het gaat om groot onderhoud en t.b.v. de veiligheid: inrichten als 60 km weg. (Voor ombouwen tot dorpsstraat is het nog te vroeg).
De kruispunten met Fjûrlânswei en Braksdyk gaan volledig op de schop. Bij deze herinrichting wordt ons dorp nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding. Daartoe is een klankbordgroep gevormd, waarmee overlegd wordt. Dit ter voorbereiding van een inloopsessie ca. eind april voor iedereen.

Samenstelling klankbordgroep
  • Oepke Valk namens plaatselijk belang
  • Minke Brak namens ondernemersvereniging en Fjûrlânswei
  • Johannes Brouwer namens voetbal- tennis- ijsclub en bewoners Braksdyk
  • Marjanke Wierda namens overige bewoners
  • Jehannes Bokma namens de scholen
  • Tinus v.d. Meulen namens werkgroep ‘Takomst Aldeboarn’.

Neem voor vragen of wensen contact op met deze vertegenwoordigers, of mail naar takomstaldeboarn@gmail.com.

Share

Klankbordgroep groot onderhoud N392