Mei-Elkoar

Wat houdt het project in:

De leefbaarheid en sociale samenhang in ons dorp vergroten door mensen met een vraag en met een aanbod te verbinden. Ook gebruik makend van de middelen die er al zijn.

Voor wie is Mei–Elkoar bedoeld?

Voor iedereen, jong en oud. Iedereen doet mee.

Doel en visie:

Door mensen en groepen uit het dorp met elkaar te verbinden ontstaat er meer verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor elkaar en met elkaar. Het doel is de leefbaarheid en samenhang te vergroten. Ieder talent kan hiervoor gebruikt worden.

Hoe kunt u zich aanmelden:

Vraag & Aanbod:

Het actuele overzicht van hulpvragen danwel hulpaanbod vindt u op https://aldeboarn.wehelpen.nl/

Share

Mei-Elkoar

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw