Meidwaan yn Boarn

Onder de naam ‘Meidwaan yn Boarn’ werken negen werkgroepen op verschillende onderwerpen aan het verbeteren van de leefbaarheid van Aldeboarn.

De verschillende werkgroepen en hun kartrekker zijn:

  • Wonen: Oepke Valk
  • Fysieke ruimte: Jan de Kam
  • Scholen: Ids Hemminga, Froukje Hartmans
  • Recreatie en toerisme: Wietske van der Schaaf
  • Economie en ondernemerschap: Wietske van der Schaaf
  • Energietransitie: Duco Kramer
  • Voorzieningen en verenigingen: Henk Dijkstra
  • Social Domein: Froukje Hartmans
  • Veenweide: Jan de Kam

 

Share

Meidwaan yn Boarn