Plaatselijk belang

Ons doel is om zoveel mogelijk de belangen van ons dorp Aldeboarn en haar inwoners te behartigen, ook kunnen we een schakel vormen tussen bewoners en overheden.

We proberen het dorp leefbaar te houden. Een leefbaar dorp is een dorp met een school, een kerk, een café en niet te vergeten een supermarkt. Hier kunnen we als bewoners veel aan doen.

Zaken die ons de laatste tijd bezig houden zijn:

  • Waar parkeren we de auto’s van onze bewoners en van de bezoekers van ons dorp.
  • Is er voldoende plek voor de jeugd, hoe komt het met onze dorpshuizen?
  • We denken mee met het nieuwe lichtplan en de energie coöperatie.
  • Hoe creëren we een positieve uitstraling, denk aan Doelhof en Andringastrjitte.
  • Hoe behouden we voor iedere bewoner een passende woning, is er voldoende nieuwbouw.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden en we vergaderen maandelijks op de eerste maandag van de maanden jaarlijks is er een ledenvergadering. Ben je nog geen lid van Plaatselijk Belang? Neem contact met ons op.

Contactadres:
Jacqueline Brauwers
Westein 2
8495 HB Aldeboarn
T.
M. pleatslikbelang@aldeboarn.frl

Share

Plaatselijk belang