Plaatselijk belang

Het doel van Plaatselijk Belang is om zoveel mogelijk de belangen van ons dorp Aldeboarn en haar inwoners te behartigen. We kunnen tevens een schakel vormen tussen bewoners en overheden.

Plaatselijk Belang probeert het dorp leefbaar te houden. Een leefbaar dorp is een dorp met een school, een kerk, een café, niet te vergeten een supermarkt en prettige onderlinge contacten. Hier kunnen we als bewoners veel aan doen.

Zaken die ons de laatste tijd bezig houden zijn:

  • Waar kunnen de auto’s geparkeerd van bewoners en bezoekers?
  • Is er voldoende plek voor de jeugd?
  • Hoe komt het met onze dorpshuizen?
  • We denken mee met het nieuwe lichtplan en de energie coöperatie.
  • Hoe creëren we een bijzondere uitstraling? Denk aan de Weaze, de Doelhôf en de Andringastrjitte.
  • Hoe behouden we voor iedere bewoner een passende woning? Is er voldoende nieuwbouw?

Het bestuur bestaat momenteel uit Harmen van der Bij, interim-voorzitter; Jacqueline Brauwers secretaris; Renske Henning penningmeester, Aly Koldijk en An de Wrede. We vergaderen maandelijks op de eerste maandag van de maand. Jaarlijks is er een ledenvergadering. Ben je nog geen lid van Plaatselijk Belang? Neem contact met ons op.

Contactadres:
Jacqueline Brauwers
Westein 2
8495 HB Aldeboarn
M. pleatslikbelang@aldeboarn.frl

Share

Plaatselijk belang

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw