Provincie: Súdkant als dorpsstraat is een optie

Scholen en mfc bij de sportvelden. Dat is mogelijk als de Súdkant omgevormd kan worden tot dorpsstraat. Deze maand bleek dat ook de provincie dit als reële optie ziet. Groen licht dus voor het verder ontwikkelen van plannen. Dat betekent werk aan de winkel om te komen tot een goed doordacht totaalplan:

Toekomstig onderwijs en toekomstig wonen.

Dat zijn twee hoofdthema’s bij de verdere planontwikkeling. Hoe de wensen, kansen en mogelijkheden t.a.v. onderwijs uit te werken is vooral aan de scholen om aan te geven. Het woonthema willen we dit voorjaar graag dorpsbreed op de agenda zetten. Met vragen als toekomstige behoefte, betaalbaar voor jongeren, mogelijkheden, wensen, levensloopbestendig, tiny houses, etc. Voor de zomer organiseren we daarover een themadag. Wie ideeën heeft en mee wil denken is van harte welkom! Mail ons op takomstaldeboarn@gmail.com.

Namens werkgroep ‘Takomst Aldeboarn’
Froukje Hartmans, Cor Snoeij, Ids Hemminga

Share

Provincie: Súdkant als dorpsstraat is een optie