Takomst Aldeboarn

Onderzoek hoe je in de toekomst de scholen, de sport en een multifunctioneel centrum kunt combineren. Dat was de opdracht die vorig jaar uit de druk bezochte mfc infoavond naar voren kwam. Daar zijn wij als Pleatslik Belang werkgroep mee aan de slag gegaan.

Wil je bovenstaande realiseren, dan moet je naar de sportvelden. Probleem daarbij is de provinciale weg. De gemeente suggereerde ons een verrassende optie waarbij de Súdkant van blokkade kan worden omgezet in een verbinding met de sportvelden. Als dat gerealiseerd kan worden, dan biedt dat niet alleen oplossingen voor onze opdracht. Het geeft een geheel nieuw toekomstperspectief voor ons dorp. Daarnaast heeft realisatie invloed op lopende plannen t.a.v. de inrichting van het centrum.

Heeft u ideeën en wilt u ook meedenken? Neem dan contact met ons op!

PB werkgroep ‘Takomst Aldeboarn’
(vh werkgroep mfc)
takomstaldeboarn@gmail.com
Ids Hemminga (vz werkgroep), Jan de Kam (vz PB), Cor Snoeij (secr. werkgroep), Chantal de Boer, Froukje Hartmans, Immy de Jong, Jenny Zwanenburg, Tinus vd Meulen

Share

Takomst Aldeboarn