Toekomst Medium

De gemeente wil het Medium behouden op voorwaarde dat het een toegevoegde waarde
voor ons dorp krijgt. Niet alleen t.a.v. het dorpsgezicht, maar ook maatschappelijk. Het
plan is om het gebouw te verkopen voor € 25000,- aan degene die het beste en mooiste
idee heeft.

De aanpak is dat er gewerkt gaat worden met een jury. Die gaat de plannen bekijken vanuit
de expertises: bouwtechnisch/monumentaal, projectontwikkeling en financiële
haalbaarheid. Dan volgt een reality-check en een presentatie plus stemronde in het dorp.
Deze stemming weegt mee in het eindadvies aan het college.

De gemeente wil in december komen met nadere informatie en details over deze opzet. Wie
belangstelling heeft kan zich nu al bij de gemeente melden bij rentmeester D. de Goede
(d.degoede@heerenveen.nl).

Werkgroep Takomst Aldeboarn is zeer belangstellend of in het Medium betaalbare
woonruimte voor jongeren is te realiseren. Iedereen die hier ideeën over heeft nodigen we
graag uit zich te melden op takomstaldeboarn@gmail.com.

Share

Toekomst Medium