Start Westein – bord 25

[Fryske tekst ûnder]

Routebeschrijving historische wandelroute Aldeboarn – Startpunt Westein

Op de gevel van het zwarte houten hok van Westein 1001 aan de linkerkant van de weg bevinden zich BORD 25 en BORD 26 (Bord 26 is startbord met route, moet nog geplaatst worden.)

Loop over de Westein en Weaze in oostelijke richting tot het eerste bruggetje. Loop over de brug en sla direct linksaf. Ter hoogte van Achterom 7 (Museum de Waag) vindt u, in het informatiebord BORD 27.

Vervolg uw weg langs het water naar de grotere brug. Aan de overzijde van de weg bevinden zich 2 borden: BORD 20 en BORD 28.

Vervolg uw weg op het Achterom langs het water naar het oostelijke kleine bruggetje. Op het witte huis op de hoek, Brittenburg 1, bevindt zich BORD 29.

Steek het bruggetje over en sla rechtsaf om uw weg in oostelijke richting op de Weaze te vervolgen. Ter hoogte van nr. 55 bevindt zich aan de waterzijde BORD 30.

Vervolg uw weg in oostelijke richting op de Weaze.  Aan de waterzijde ter hoogte van Weaze 66 bevindt zich BORD 31.

Loop verder op de Weaze. Bij de kruising met Ald Swettebuorren, op de gevel van Weaze 73 bevindt zich BORD 32.

Loop verder op de Weaze in oostelijke richting. Vervolg op Eastein. Ter hoogte van Eastein 5 aan de waterzijde bij het ‘stap’ volgt BORD 33 (dit bord zal geplaatst worden nadat de winnaar van 75 jaar Gondelvaart bekend gemaakt is).

Vervolg uw weg op Eastein. Loop over het havenbruggetje richting de grote brug. Op het bebouwde  kom bord bevindt zich BORD 34 (startbord met route, moet nog geplaatst worden).

Loop verder in de richting van de grote brug. Deze brug is een kunstwerk op zich. Bij deze brug vinden zich aan beide zijden van het water 2 bordjes met een QR code met meer informatie over het kunstwerk. Deze beide bordjes zijn niet genummerd, maar worden in dit document aangeduid als BORD 35 (2x).

Loop onder de brug door, vervolgens eroverheen en er weer onderdoor. Blijf de weg volgen tot u bij de Tsjerkebuorren komt. Steek weg Tsjerkebuorren over en vervolg uw weg op de Súdkant. Na ca 100 meter is aan uw rechterhand de kruising met de Skoallereed. Hier bevindt zich BORD 36.

Vervolg uw weg op de Súdkant. Na ca. 200 meter bent u bij het startpunt Súdkant (nabij het bushokje). Aan uw rechterhand bevinden zich: BORD 1 (startbord met route, moet nog geplaatst worden) en BORD 2.

Loop in westelijke richting. Na 300 ca. m kruis je de Sparstrjitte. Op de hoek aan uw rechterhand ziet u BORD 3.

Steek de Sparstrjitte over om op de Súdkant te blijven en vervolg in westelijke richting. Na 200m (vóór het kunstwerk met de lantaarnpalen) vindt u aan uw rechterhand BORD 4.

Steek de kruising over. Loop 200m verder in westelijke richting op de Wjitteringswei, naar het einde van de bebouwde kom. Op de gevel van Wjitteringswei nr. 116 vindt u BORD 5.

Keer om en loop in oostelijke richting over de Wjitteringswei het dorp weer in. Na 400m komt u bij de restanten van een oude sluis. Hier vindt u BORD 6.

Vervolg over de stoep in oostelijke richting op de Wjitteringswei. Na 100m ziet u aan uw linkerhand huize Nieuw Bornia. Hier bevindt zich BORD 7.

Loop verder in oostelijke richting. U bent nu op de Andringastrjitte. Ter hoogte van nr 12 (tegenover de doopsgezinde kerk) vindt u op de muur BORD 8.

Loop verder in oostelijke richting. Na 100m, op de hoek van café De Post, vindt u BORD 9.

Loop in oostelijke richting naar de grote kerk. Aan de linkerkant van de toren vindt u BORD 10.

Vervolg in oostelijke richting op de Tsjerkebuorren. Bij Tsjerkebuorren 6 (aan uw rechterhand, tijdelijk op het hekwerk) vindt u BORD 11.

Blijf aan de rechterkant van de weg. Bij de kruising met de Skoallereed op het straatnaambord vindt u BORD 12.

Loop door in oostelijke richting op Tsjerkebuorren. Bij de ingang van basisschool De Boarne vindt u BORD 13.

Vervolg op de Tsjerkebuorren in oostelijke richting. Steek de weg over. Op de paal van de doodlopende straat vindt u BORD 14.

Loop verder de doodlopende straat (Tsjerkebuorren) in tot aan het bankje bij rivier de Boorne (frysk: de Boarn). Hier bevindt zich BORD 15.

Loop dezelfde weg terug tot de ingang van de school. Sla hier rechtsaf richting Brittenburg. Op de schutting aan de rechterzijde bevindt zich BORD 16.

Loop de steeg door naar het water. Nabij het ‘stap’ bevindt zich BORD 17.

Loop met de weg mee naar links. Na ca. 25 meter ziet u aan uw linkerhand bord BORD 18.

Loop verder naar het bruggetje, steek deze over en sla linksaf. Loop ca. 200m over de Weaze, tot vlak voor de grotere brug. Op de zijgevel van Weaze nr. 37 bevindt zich BORD 19.

Steek het kruispunt over en vervolg op de Weaze. Ter hoogte van nr. 30 (het Folkertsmahûs) staat aan de waterzijde BORD 21.

Vervolg uw weg op de stoep. Ter hoogte van Weaze 25 vindt u BORD 22.

Loop verder over de Weaze en rechtdoor naar Westein. Ter hoogte van nr. 10 aan de waterzijde staat BORD 23.

Loop verder op het Westein. ter hoogte van nr 10 bevindt zich (achter het hekje) BORD 24.

Vervolg de weg op Westein in westelijke richting tot het einde van het dorp. U bent nu terug op het startpunt Westein.

—————–

FRYSKE TEKST – boerd 25

Rûtebeskriuwing histoaryske kuierrûte Aldeboarn – Startpunt Westein

Op de gevel fan it swarte houten hok fan Westein 1001 oan de linkerkant fan de dyk steane BOERD 25 en BOERD 26 (BOERD 26 is it startboerd mei rûte, noch te pleatsen.)

Rin eastlik oer it Westein en Weaze nei it earste brêchje. Rin oer it brêgje en sla daliks linksôf. Bij Achterom 7 (Museum Aldheidskeamer Uldrik Bottema) fine jo BOERD 27 op it ynformaasjeboerd.

Rin fierder bij it wetter lâns nei de gruttere brêge. Oan de oare kant fan de dyk steane 2 buorden: BOERD 20 en BOERD 28.

Trochgean op it Achterom bij it  it wetter lâns nei it eastlike lytse brêchje. Op it wite hûs op de hoeke, Brittenburg 1, sit BOERD 29.

Stek it brechje oer en sla rjochtsôf om fierder te gean nei it easten op de Weaze. Op ‘e hichte fan nûmer 55 fine jo oan it wetter BOERD 30.

Gean fierder yn eastlike rjochting op de Weaze. Op ‘e hichte fan  Weaze 66 stiet oan de wetterkant  BOERD 31.

Rin fierder op de Weaze. Op de krusing mei Ald Swettebuorren, op de gevel fan Weaze 73, stiet BOERD 32.

Trochgean op de Weaze yn eastlike rjochting. Ferfolch op Eastein. Bij Eastein 5 oan de wetterkant by it ‘stap’ folget BOERD 33 (dit boerd wurdt pleatst neidat de winner fan 75 jier Gondelfeart bekend makke is).

Rin fierder op it Eastein. Rin oer it havenbrêchje rjochting de grutte brêge. Op it beboude kom boerd  stiet BOERD 34(startboerd  mei rûte, moat noch pleatst wurde).

Trochgean yn de rjochting fan de grutte brêge. Dizze brêge is in keunstwurk op himsels. By dizze brêge stean oan beide kanten fan it wetter 2 buorden mei in QR-koade mei mear ynformaasje oer it keunstwurk. Dizze twa platen binne net nûmere, mar wurde yn dit dokumint oantsjutten as BOERD 35 (2x).

Rin ûnder de brêgetroch, dan der oerhinne en wer ûndertroch. Folgje de dyk oant jo bij de Tsjerkebuorren komme. Stek de Tsjerkebuorren oer en gean fierder op de Súdkant. Nei sa’n 100 meter sjogge jo rjochts de krusing mei de Skoallereed. Hjir stiet BOERD 36.

Gean fierder  oer de Súdkant. Nei sa’n 200 meter komme jo by it startpunt Súdkant (flakby it bushokje). Oan jo rjochterkant stiet BOERD 1 (startboerd mei rûte, noch te pleatsen) en BOERD 2.

Rin westlik. Nei 300 m kruse  jo de Sparstrjitte. Op ‘e hoeke oan jo rjochterkant sjogge  jo BOERD 3.

De Sparstrjitte oerstekke om oan de Súdkant te bliuwen en fierder nei it westen. Nei 200m (fóár it keunstwurk mei de lantearnepeallen) fine jo BOERD 4 oan jo rjochterkant.

De krusing oerstekke. Rin 200m fierder nei it westen oer de Wjitteringswei, nei it ein fan de beboude kom. Op de gevel  fan Wjitteringswei nr. 116 fine jo BOERD 5.

Draai om en rin  nei it easten oer de Wjitteringswei werom it doarp yn. Nei  400m komme jo by de resten fan in âlde slûs. Hjir fine jo BOERD 6.

Gean fierder op de stoepe yn eastlike rjochting oer de Wjitteringswei . Nei 100m sjogge jo it hûs Nieuw Bornia oan jo linkerkant. Hjir is BOERD 7.

Rin fierder  yn eastlike rjochting. Jo binne no op de Andringastrjitte. Op nûmer 12 (tsjin de meniste tsjerke oer) fine jo BOERD 8 op ‘e muorre.

Gean yn eastlike rjochting fierder. Nei 100m, op de hoeke fan kafee De Post, fine jo BOERD 9.

Rin yn eastlike rjochting nei de grutte tsjerke. Oan de linkerkant fan de toer fine jo BOERD 10.

Trochgean op de Tsjerkebuorren nei it easten. Op Tsjerkebuorren 6 (oan de rjochter kant, tydlik op it hek) fine jo BOERD 11.

Bliuw oan de rjochterkant fan de dyk. Op de krusing mei de Skoallereed op it strjitnammeboerd fine jo BOERD 12.

Trochrinne op Tsjerkebuorren  yn  eastlike rjochting  . By de yngong fan basisskoalle De Boarne fine jo BOERD 13.

Trochgean op de Tsjerkebuorren yn eastlike rjochting. De dyk oerstekke. Op de peal fan de dearinnende  strjitte fine jo BOERD 14.

Rin fierder de deadrinnende strjitte (Tsjerkebuorren) yn oant jo op it bankje bij de rivier de Boarne (Frysk: de Boarn) komme. BOERD 15 stiet hjir.

Rin deselde wei werom nei de yngong fan de skoalle. Sla hjir rjochts ôf, rjochting Brittenburg. BOERD 16 sit op de rjochterkant fan it sket.

Rin troch de steech nei it wetter. Tichtbij it ‘stap’ is BOERD 17.

Folgje de wei nei lofts. Nei sa’n 25 meter sjogge jo BOERD 18 oan jo linkerkant.

Trochrinne nei it brêchje, oerstekke en sla lofts ôf. Rin sa’n 200m oer de Weaze, oant krekt foar de gruttere brêge.
Op de sydmuorre fan Weaze No.37 sit BOERD 19.

Stek de krusing oer en rin fierder op de Weaze. Bij nûmer 30 (it Folkertsmahûs) stiet BOERD 21 oan de wetterkant.

Trochgean op de stoepe. Bij Weaze 25 fine jo BOERD 22.

Rin fierder  op de Weaze en rjochttroch nei Westein. Op ‘e hichte fan nr.10 stiet BOERD 23 oan de wetterkant.

Trochgean op it Westein. Op nûmer 10 fine jo (efter it stek) BOERD 24.

Op de gevel fan it swarte houten hok fan Westein 1001 oan de linkerkant fan de dyk steane BOERD 25 en BOERD 26 (BOERD 26 is it startboerd mei rûte, noch te pleatsen.)

Folgje de dyk op Westein westlik nei it ein fan it doarp. Jo binne no werom by it begjinpunt Westein.

Share

Start Westein – bord 25

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw