Werkgroep Energietransitie

Iedereen weet dat we te maken hebben met klimaatverandering. Het lijkt leuk om wat hogere temperaturen te hebben, maar de prijs die we daarvoor gaan betalen zal enorm zijn. Voorbeelden genoeg: van stortbuien die tot overstromingen leiden tot bosbranden en een stijgende zeespiegel. Aldeboarn alleen gaat dit niet oplossen, maar alle beetjes bij elkaar kunnen al een groot verschil maken.

De energietransitie is eigenlijk simpelweg het proces om af te stappen van fossiele brandstof (bijv. gas, olie en kolen) als energiebron. Misschien denk je dat het heel moeilijk of heel duur wordt om mee te gaan in die transitie, maar er zijn steeds meer oplossingen voorhanden. De leden van de werkgroep Energietransitie willen inspiratie geven aan wat we wél kunnen doen.

Er heeft een brainstorm plaatsgevonden en daar zijn ideeën voor projecten uitgekomen. De uitwerking van de plannen is nog niet klaar; meer informatie daarover komt later. Om toch een tipje van de sluier op te lichten: één van de ideeën is om een huizenblok te helpen aan aardwarmte. Een ander idee is om te kijken hoe een huis binnen het historisch dorpsgezicht energieneutraal gemaakt kan worden. Of hoe een gondel energieneutraal kan varen.

De Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn gaat ons hierbij helpen. Wil je ook meedenken? Stuur een appje!

Duco Kramer, kartrekker, tevens secretaris EKA

06-44988612

Share

Werkgroep Energietransitie

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw