Werkgroep Fysieke ruimte

Deze werkgroep houdt zich bezig met de herinrichting van Aldeboarn. Zonder de rest van het dorp te kort te doen staan de Wjitteringswei en de Doelhôf op dit moment nadrukkelijk op de agenda. En natuurlijk het parkeren in Aldeboarn.

Via het fonds Vitale kernen is er budget beschikbaar voor de herinrichting van het centrum van het dorp. De werkgroep is er zich van bewust dat iedere aanpassing de één beter past dan de ander, maar we hopen er samen met de omwonenden een mooi plan van te maken én te realiseren.

Als je wilt meedenken, dan is alle input van harte welkom en kun je contact zoeken bij één van de werkgroepleden:

  • Jacqueline Brauwers
  • Cristiaan Hof
  • Han Houdijk
  • Jan de Kam (kartrekker)
  • Henk Lolkema
Share

Werkgroep Fysieke ruimte