Werkgroep Onderwijs en IKC (Integraal Kind Centrum)

Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met de samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang en de verenigingen, met als doel de leefbaarheid in ons dorp te behouden en waar mogelijk te versterken.

Voor beide scholen ligt er een plan van aanpak en planning, gemaakt door bureau VONKT in opdracht van de scholen en hun besturen. Verschillende partijen, waaronder ouders, worden betrokken, zodat er op grond van voldoende kennis, draagvlak en inhoud een keuze gemaakt kan worden voor een eventueel samenwerkingstraject.

De gemeente draagt zorg voor onderwijsvoorzieningen. Voor beide scholen geldt dat er voor onderwijshuisvesting middelen worden gereserveerd. Voor andere voorzieningen, in of rondom de scholen, draagt Aldeboarn eigen verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur onder één dak. Samenwerking, innovatief denken en aandacht voor verbinding zijn daarbij cruciaal.

Wil je meer betrokkenheid? Schroom niet om de werkgroep te benaderen!

  • Froukje Hartmans (kartrekker)
  • Ids Hemminga
  • Baukje ten Hoor
  • Duco Kramer
Share

Werkgroep Onderwijs en IKC (Integraal Kind Centrum)

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw