Werkgroep Sociaal domein

De werkgroep Social domein vindt het belangrijk dat iedereen in Aldeboarn gezien en gehoord wordt en dat we elkaar helpen waar dat nodig is. Onze achterban is Mei-elkoar, De Ynbring, de kerk, de UVV Aldeboarn, Caleidoscoop Heerenveen en – heel belangrijk – alle dorpsgenoten.

Het is nu bijna zover dat iedere buurt een contactpersoon heeft; iemand die net even het verschil kan maken in de buurt.

Er wordt nagedacht over meer sociale cohesie. Samen met Fatiah Zoundri (opbouwwerker) van Caleidoscoop kwamen we tot de conclusie dat er meer aandacht mag zijn voor bepaalde buurten. Om dat te realiseren wordt er gedacht aan een project om met de bewoners de leefbaarheid van de buurt vlot te trekken. Door bijvoorbeeld het aanleggen van meer groen, bloemenperkjes of een bankje. Of samen met bewoners kijken naar een energieaanbod voor de hele buurt.

Heb je ideeën, wil je meepraten? Neem contact op!

Froukje Hartmans, 06-53827537

Share

Werkgroep Sociaal domein

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw