Werkgroep Wonen

De woningmarkt zit op slot, bouwkavels zijn op en woningcorporaties willen niet bouwen in de kleine kernen. Daarom vinden jongeren en starters, maar ook ouderen die kleiner willen wonen, geen betaalbare woonruimte. Het gevolg is vergrijzing en een versnelde terugloop van jonge gezinnen met kinderen. Hoe houd je dan het verenigingsleven en het onderwijs in stand?

Het bovenstaande is misschien wel de grootste bedreiging voor onze toekomstige leefbaarheid. Dat moeten we het hoofd bieden en doorbreken. Het vereist initiatieven uit eigen dorp. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de gemeente in de nieuwe woonvisie ruimte creëert voor de kleine kernen. Waar liggen de kansen voor betaalbare woningen voor jongeren en starters, zoals Tiny Houses en andere mogelijkheden voor nieuw- en verbouw? Zijn coöperatief bouwen of woningruil opties? Zijn er nog andere kansen? Het onderzoeken van deze vragen en het ontwikkelen van concrete plannen, dat is de taak van de werkgroep Wonen.

We roepen iedereen die ideeën heeft en/of mee wil denken, op zich te melden.

Ids Hemminga, Klaas Akkermans, Gert Jan Groenewoud, Jantine de Keizer, Tineke Bouma

Woon-enquête, uitkomsten

De werkgroep Wonen stelde een enquête op om de woonwensen van de Boarnsters in kaart te brengen. Klik op de onderstaande link en download de uitkomsten.

Share

Werkgroep Wonen

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw