Werkgroepen Recreatie & Toerisme en Economie & Ondernemerschap

Deze werkgroep richt zich op de brede welvaart, door in te zetten op het versterken van toeristisch-recreatief aanbod.

Er zal in de nabije toekomst worden gewerkt aan de volgende projecten:

  • Boarnster brug (betonbrêge) in het licht zetten.
  • Creëren van een toeristisch netwerk. Op de Doelhôf wordt een TOP (toeristisch overstappunt) gerealiseerd.
  • Ontwikkeling van 8 routes (wandelen/varen en fietsen).
  • Bankjes aan de Boarn.
  • Oost-entree Aldeboarn: bomen en een drentelpad.
  • Opzet voor monitoring: nulmeting van toeristisch vraag/aanbod.

Omdat Aldeboarn de laatste jaren geen winkelgebied meer heeft, maar natuurlijk wel ondernemers herbergt, willen de werkgroep kijken wat er verbetert kan worden aan het ondernemersklimaat.

Wil me meedenken? Van harte welkom.

Wietske van der Schaaf

Share

Werkgroepen Recreatie & Toerisme en Economie & Ondernemerschap

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw